Bestuur & organisatie

De mensen bij FC Twente

Van onze vrijwilligers tot aan het stichtingsbestuur. Alle verschillende gremia binnen de club leveren hun eigen bijdrage aan de club. Allen vanuit hun eigen expertisegebied, maar met een gezamenlijk doel: de toekomst van FC Twente.

Organisatie

Stichting FC Twente ’65 

Stichting FC Twente ’65 bewaakt als aandeelhouder de continuïteit en clubcultuur van FC Twente ’65 B.V. Zij stelt onder andere de jaarrekening en begroting vast en toetst andere zaken die de licentie van FC Twente raken. In het stichtingsbestuur zitten twee bestuurders die op voordracht van ledenvereniging Twente, verenigt! zijn benoemd. Op dit moment is er een vacature. De huidige samenstelling van het stichtingsbestuur is als volgt:

 • Erwin Wigbold - voorzitter
 • Mark Rouwhorst - penningmeester
 • Henri Boers - bestuurslid
 • Axel Fuhri Snethlage - bestuurslid
 • ..... (vacature) 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op (het beleid van) de directie van FC Twente en staat deze (desgewenst) bij met advies. Binnen de RvC is een duidelijke portefeuilleverdeling afgesproken. De samenstelling en portefeuilleverdeling van de RvC ziet er als volgt uit: 

 • René Takens - Voorzitter (Veiligheid & Communicatie)
 • Bernard Fransen - (Technische Zaken) 
 • Dennis Schipper - (Commerciële Zaken)
 • Koen Groenewold - (Financiële Zaken) 
 • Sanne Lohman - (HR & Sociale Zaken) 

Daarnaast is er binnen de RvC een drietal commissies samengesteld, bestaande uit tenminste twee commissarissen. Dit betreft een Technische Commissie (toezicht op voetbaltechnisch beleid, bestaande uit Bernard Fransen en René Takens), een Audit Commissie (toezicht op financiën, bestaande uit Koen Groenewold en Dennis Schipper) en een Remuneratie Commissie (advisering arbeidsvoorwaarden bestuur, bestaande uit Sanne Lohman en René Takens).   

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijks leiding van de club. Deze bestaat uit twee personen met de volgende portefeuille verdeling.

 • Erik Velderman - Algemeen Directeur
 • Jan van Halst – Commercieel Directeur

Medewerkers & Vrijwilligers

De club heeft een groep medewerkers die zich dagelijks met hart en ziel voor de club inzet. Achter een voetbalclub gaat meer schuil dan de voetballers alleen. Van de kidsclub tot meetings & events en van medische zaken tot spelersbegeleiding; het zijn allemaal onderdelen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat het voetbalbedrijf sterker wordt.

Net als iedere andere vereniging kan FC Twente ook niet zonder haar vele vrijwilligers. Van stewards tot assistent-scheidsrechters en van de verkeersregelaars tot ballenjongens; op een wedstrijddag alleen al zijn er ruim 1100 vrijwilligers in de weer voor onze club.