Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Bestuur & organisatie

De mensen bij FC Twente

Van onze vrijwilligers tot aan het stichtingsbestuur. Alle verschillende gremia binnen de club leveren hun eigen bijdrage aan de club. Allen vanuit hun eigen expertisegebied, maar met een gezamenlijk doel: de toekomst van FC Twente.

Organisatie

STICHTING FC TWENTE ’65 

Stichting F.C. Twente ’65 bewaakt als aandeelhouder de continuïteit en clubcultuur van F.C. Twente ’65 B.V. Zij stelt onder andere de jaarrekening en begroting vast en toetst andere zaken die de licentie van FC Twente raken. In het stichtingsbestuur zitten twee bestuurders die op voordracht van ledenvereniging Twente, verenigt! zijn benoemd. Op dit moment is er een vacature. De huidige samenstelling van het stichtingsbestuur is als volgt:

 • Wim Boomkamp - voorzitter
 • Mark Rouwhorst - penningmeester
 • Henri Boers - bestuurslid
 • Axel Fuhri Snethlage - bestuurslid

RAAD VAN COMMISSARISSEN F.C. TWENTE ’65 B.V.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op (het beleid van) het bestuur van F.C. Twente ’65 B.V. en staat deze bij met advies. 

 • Dennis Schipper  - voorzitter 
 • Koen Groenewold
 • Frans Weghorst

Bestuur F.C. TWENTE ’65 B.V.

Het statutaire bestuur is belast met het bestuur van F.C. Twente ’65 B.V.

 • Koen Groenewold *

*Krachtens statuten bevoegd bij ontstentenis of belet van de bestuurder

MANAGEMENTTEAM

Het Managementteam houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van de club. 

 • Martijn Hoogstoevenbeld– Financieel- en Operationeel Directeur 
 • Ted van Leeuwen - Technisch Directeur 
 • Marco Behrens – Manager Commerciële Zaken
 • Selma Schölmer - Manager P&O

MEDEWERKERS & VRIJWILLIGERS

De club heeft een groep medewerkers die zich dagelijks met hart en ziel voor de club inzet. Achter een voetbalclub gaat meer schuil dan de voetballers alleen. Van de Kidsclub tot Meetings & Events en van medische zaken tot spelersbegeleiding; het zijn allemaal onderdelen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat het voetbalbedrijf sterker wordt. Net als iedere andere vereniging kan FC Twente ook niet zonder haar vele vrijwilligers. Van stewards tot assistent-scheidsrechters en van de verkeersregelaars tot ballenjongens; op een wedstrijddag alleen al zijn er ruim 1100 vrijwilligers in de weer voor onze club.