Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Scoren in de wijk

‘Noaberschap’ betekent 'omzien naar elkaar'. In Twente zijn we allemaal buren en helpen we elkaar. ‘Noaberschap’ is niet voor niets een van de drie kernwaarden van FC Twente. De club vindt het belangrijk om haar verbindende en mobiliserende kracht in te zetten om mensen verder te helpen. Daarvoor heeft FC Twente in 2005 al de Stichting “FC Twente, scoren in de wijk” opgericht. Met tal van projecten geeft de stichting invulling aan de ‘noaberplicht’ van FC Twente, want iedereen verdient een kans om te scoren…

Scorenindewijk


‘Supporterwijken’ in de beginjaren 

 Onder het mom een goede buur is beter dan een verre vriend werd in de beginjaren de support uitgesproken voor een aantal wijken in de omgeving. Allereerst de Hengelose wijk Berflo Es, een directe buur van de trainingslocatie van FC Twente. Met het toenmalige ministerie van VROM als indirecte en de gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions als directe partner, bracht ‘Scoren in de wijk’ in de Berflo Es in samenwerking met diverse organisaties allerlei acties op sociaal-maatschappelijk gebied op gang. Daarbij maakt de stichting gebruik van de faciliteiten die het voetbalbedrijf biedt. De functionarissen van de club, de voetballers, de medische en technische staf, de supporters, de netwerken van werkgevers; ze spelen daarbij allemaal hun rol. Al snel volgde een tweetal Enschedese ‘supportwijken’ en groeide het aantal partijen waarmee de stichting samenwerkt met onder andere woningcorporatie Domijn en de gemeente Enschede.

Sport, gezondheid, scholing en betrokkenheid 

Met de rugdekking van kennisinstellingen als de Universiteit Twente, het ROC van Twente en Saxion Hogescholen breidt ‘Scoren in de wijk’ haar projecten verder uit en gaat het steeds meer wijkoverstijgend te werk. Zo kan het zich inzetten voor de gehele regio Twente. Inmiddels zijn sport, gezondheid, scholing en betrokkenheid de sectoren voor een breed scala aan samenhangende activiteiten. Uitgangspunt is steeds om te opereren op de golven van maatschappelijke ontwikkelingen en daarin vernieuwend te zijn. Dat betekent ook dat ‘Scoren in de wijk’ bestaande instellingen niet voor de voeten wil lopen en handelt naar het adagium: “kansen zien, kansen scheppen & kansen benutten”. De rol van de stichting varieert per project; de stichting initieert, stimuleert, faciliteert en ondersteunt. Een goede organisatie is essentieel voor het welslagen van een project.

Onze projecten

'Scoren in de wijk'-bestuur

Onze partners