Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Contact

Stichting FC Twente, scoren in de wijk kent een overkoepelend bestuur, waarin diverse maatschappelijke geledingen zijn vertegenwoordigd. Daaronder is een klein team medewerkers en vrijwilligers werkzaam onder leiding van de algemeen projectleider. De projectleider vervult een belangrijke signaalfunctie, komt met initiatieven, werkt voorstellen uit en creëert waar nodig draagvlak.

Contactinformatie

Stichting FC Twente, scoren in de wijk
Postbus 706
7550 AS Hengelo

Voor nadere informatie:  
scorenindewijk@fctwente.nl 

Steun onze stichting

Stichting FC Twente, scoren in de wijk heeft sinds haar oprichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit maakt het mogelijk om een initiatief als ‘Scoren in de wijk’ financieel te steunen. Voor het voortbestaan en de continuïteit van de projecten zijn giften/donaties van derden van belang. Mocht u de stichting op deze manier willen steunen dan kan dat via onderstaande gegevens of neemt u contact op met de stichting:

Stichting FC Twente, scoren in de wijk  Postbus 706  7550 AS Hengelo  Bankrekeningnummer 1026.98.562


Samenstelling bestuur

Ton Heerts (voorzitter) voorzitter MBO-raad 
Gerard Veger (penningmeester)Registeraccountant, (interim-)manager Finance en advies in de zorg
John van der VegtVoorzitter college van bestuur ROC van Twente
Harry RupertBestuursvoorzitter Woningcorporatie Welbions
Jan BronWethouder Gemeente Hengelo
Bas DentersHoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente
Rob EngbersStrategisch Adviseur EN Adviseurs 

Bekijk hier al onze projecten