Seizoenkaart

Huisregels zijn er voor bezoekers van wedstrijden en andere evenementen van FC Twente. Ook zijn voor hen de standaard KNVB voorwaarden van kracht. Bekijk deze hier. Bij het verlengen en/of de aanschaf van een seizoenkaart of Premium Seat voor seizoen 2022-2023 gelden naast de KNVB voorwaarden en huisregels, ook onderstaande aanvullende voorwaarden.

FC Twente standaardvoorwaarden – Seizoenkaart en Premium Seat 2022-2023

U verlengt uw seizoenkaart of Premium Seat (hierna te noemen seizoenkaart) bij FC Twente ’65 B.V., KvK-nummer 08 08 94 56, gevestigd aan de Colosseum 65, 7521 PP te Enschede (hierna: ‘de Club’) onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1. De seizoenkaart wordt aangegaan voor de duur van één seizoen, welke loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. De seizoenkaarthouder geeft recht op toegang tot alle voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste mannen elftal van FC Twente in de Grolsch Veste in de reguliere competitie (thans zijnde de Eredivisie). De seizoenkaart is niet geldig bij Play-offs, Europese clubcompetities, KNVB beker of vriendschappelijke oefenwedstrijden. 

Artikel 2. De betaling van de seizoenkaart dient tijdig voldaan te worden via de aangewezen betaalmiddelen en binnen de aangewezen betaaltermijn. Indien FC Twente niet tijdig het bedrag volledig heeft ontvangen, dan kan de seizoenkaart geblokkeerd worden en wordt de koop ontbonden. 

Artikel 3. Seizoenkaarten met een korting tarief zijn persoonsgebonden. Dit betreft het 65+ tarief, Kidsclub tarief en Young Reds tarief. Indien een andere persoon hier voor een specifieke wedstrijd gebruik van wenst te maken, dan is dit mogelijk tegen bijbetaling. 

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging door een seizoenkaarthouder is niet mogelijk. 

Artikel 5. De seizoenkaart 2022-2023 wordt niet automatisch verlengd voor het opvolgende seizoen. Hier dient de supporter opnieuw akkoord voor te geven. 

Artikel 6. De seizoenkaart blijft ten alle tijden eigendom van FC Twente. Bij verlies dient dit gemeld te worden bij FC Twente, deze wordt vervolgens geblokkeerd. 

Artikel 7. Het is verboden om de seizoenkaart door te verkopen aan derden. Het uitlenen in privésfeer is toegestaan, de seizoenkaarthouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van degene aan wie de seizoenkaart uitgeleend is. 

Artikel 8. Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB aan de club een sanctie oplegt, die tot gevolg heeft dat FC Twente de seizoenkaarthouder geen toegang tot het stadion mag verschaffen, ontstaat er geen recht op restitutie.

Artikel 9. De club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment naar redelijkheid te wijzigen.

Artikel 10. Op deze voorwaarden seizoenkaart 2022-2023 zijn mede de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen beide voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de FC Twente standaardvoorwaarden – Seizoenkaart en Premium Seat 2022-2023.