Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

WBO Wonen, gemeente Oldenzaal en FC Twente scoren een 'Boesgoal'

Met de handtekeningen van de drie bestuurders is het rond: het convenant ‘Samen scoren in Oldenzaal’. Dick Mol, directeur van WBO Wonen, Rob Christenhusz, wethouder van gemeente Oldenzaal en Ton Heerts, voorzitter van de stichting FC Twente, scoren in de wijk ondertekenden het convenant vrijdagavond in het stadion van FC Twente. Als symbolische aftrap van de samenwerking scoorden de drie bestuurders daarna hun eerste ‘Boesgoal’.

190506%20ondertekening%20convenant%20scoren%20in%20de%20wijk

In het convenant is afgesproken om de komende drie jaren verschillende projecten uit te voeren op het gebied van sport, gezondheid, bewonersparticipatie en woongedrag. De projecten zijn bedoeld voor mensen in Oldenzaal die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Sportief noaberschap 
Met verschillende projecten en met hulp van de faciliteiten en spelers van FC Twente zet de stichting FC Twente, scoren in de wijk zich in voor de samenleving. Zo geeft ze invulling aan één van haar kernwaarden: noaberschap. Met de gemeente Oldenzaal was de stichting al actief in projecten als Sportief inburgeren, FC Twente Cup en Walking Football. Gemeente Oldenzaal deed dat, omdat zij een steeds grotere rol zien voor sport in de samenleving. Ook WBO Wonen WBO is erg enthousiast over Scoren in de wijk en wil haar huurders graag de kans bieden om mee te doen. 

Duurzame effecten
Door afspraken voor langere tijd te maken in dit convenant, verwachten de betrokken partijen dat de projecten meer duurzame effecten opleveren. Jaarlijks wordt voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen afgesproken welke projecten zullen worden uitgevoerd. De stichting FC Twente, scoren in de wijk stelt een projectmedewerker beschikbaar om de projecten uit te voeren.

Op de foto, v.l.n.r.: wethouder Rob Christenhusz (gemeente Oldenzaal), bestuurslid Jan Bron (FC Twente, scoren in de wijk), voorzitter Ton Heerts (FC Twente, scoren in de wijk), directeur Dick Mol (WBO Wonen) en projectleider Bas Schreurs (FC Twente, scoren in de wijk).