Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Verdere normalisatie in De Grolsch Veste

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat supporters zich steeds meer veilig voelen in een stadion. Bezoekers nemen bijvoorbeeld weer steeds vaker hun kinderen mee naar het profvoetbal. FC Twente voelt zich hierdoor en door de eigen ervaringen in De Grolsch Veste gesteund in het streven naar verdere ‘normalisatie’ in het stadion. Samen met de supportersverenigingen is er steeds overleg om die normalisatie te realiseren. Uitsupporters kunnen - na de Corona-periode - tijdens wedstrijden een biertje drinken en sommigen hebben het misschien al opgemerkt in De Grolsch Veste, maar deze zomer zijn de metalen pinnen van de omheining rondom de gracht verwijderd. Dit draagt bij aan een meer vriendelijke uitstraling van het stadion.

Lege%20veste
 “Uiteraard vraagt deze verdergaande normalisatie wel om medewerking van de supporters."

Paul van der Kraan: “Uiteraard vraagt deze verdergaande normalisatie wel om medewerking van de supporters. We kunnen alleen naar normalisatie als iedereen meewerkt. We hebben dit onlangs ook besproken met een afvaardiging van het bestuur van Vak-P en Twente, verenigt! Zij zijn blij dat de metalen pinnen zijn verwijderd, maar onderschrijven dat medewerking van supporters cruciaal is. Supporters die tijdens een wedstrijd het veld betreden benadelen niet alleen de club (boetes en zelfs puntenaftrek zijn straffen die de KNVB kan opleggen), maar ook zichzelf. Bij betreding van het speelveld volgt een stadionverbod voor de duur van 60 maanden en een boete van €10.000. Uiteraard hopen we dat dat nooit aan de orde komt, maar we moeten het wel benoemen." 

Het bestuur van Supportersvereniging Vak-P onderstreept de woorden van de directie van FC Twente: “Wij zijn blij dat de pinnen van de metalen omheining rondom de gracht zijn weggehaald en vertrouwen erop dat eenieder zich weet te gedragen door het speelveld niet te betreden. Voor de rest geldt: een gewaarschuwd mens telt voor twee.”