Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Vacature - voorzitter stichting FC Twente, scoren in de wijk

Stichting FC Twente, scoren in de wijk is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De grote sociaal-maatschappelijke betekenis van FC Twente voor de regio is inmiddels bekend. De club vervult een belangrijke spilfunctie in de regio Twente en zet zich via Sidw in voor burgers uit de regio Twente die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Via een onorthodoxe aanpak zijn en worden vele projecten succesvol ontwikkeld en uitgevoerd.

Logo header 1

Rol voorzitter

In het bestuur wordt onderscheid gemaakt tussen een algemeen en dagelijks bestuur. Tot het dagelijks bestuur behoren de voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter is het boegbeeld van Sidw en treedt naar buiten toe op als ambassadeur en woordvoerder. Hij/zij weet wat er in de regio speelt en nodig is en kan dit vertalen naar de agenda van het bestuur. De voorzitter bewaakt de samenhang van de agendaonderwerpen en weet op inspirerende en uitdagende wijze te verbinden, te versnellen en resultaten te boeken. De voorzitter zit de vergaderingen voor en bezoekt bijeenkomsten en activiteiten van de projecten en activiteiten die de stichting uitvoert. 

Functie-eisen en competentieprofiel

 • Heeft bestuurlijke ervaring in maatschappelijke sector en/of bedrijfsleven;
 • Heeft ervaring en gezag om partijen te verbinden en te laten samenwerken;
 • Bezit de juiste balans tussen strategisch kunnen denken en resultaten willen boeken;
 • Is representatief en een ervaren netwerker;
 • Heeft ervaring in het schakelen tussen belangen van het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld;
 • Beschikt over een netwerk in Oost-Nederland (zowel in bedrijfsleven als maatschappelijke sector);
 • Is ingevoerd en bij voorkeur woonachtig in de regio;
 • Heeft affiniteit met FC Twente;
 • Is voldoende beschikbaar en flexibel;
 • Is bereid en vaardig om als boegbeeld en woordvoerder van Sidw op te treden;
 • Heeft HBO/Academisch werk- en denkniveau door opleiding en/of verkregen werkervaring;
 • Heeft brede maatschappelijke interesse op het vlak van regionaal-economische ontwikkeling en stimulering in de regio Twente.

Overige informatie

De gemiddelde tijdsbesteding voor de voorzitter is 8 √° 10 uur per maand, buiten de vergaderingen om. De functie is onbezoldigd. De voorzitter van Sidw wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op onze pagina Maatschappelijk.  

Interesse in deze vacature? 

U kunt een CV met motivatiebrief sturen en/of contact opnemen voor meer informatie met de secretaris, Jan Bron via jbron@home.nl.

Update 1 februari 2020: dit proces is afgerond. Albert Frankenhuis is benoemd als nieuwe voorzitter van Scoren in de wijk per 1 februari 2020.