Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Sportinstuif met 80 bewoners in de Hengelose Es met Scoren in de wijk

Gistermiddag is een sportinstuif georganiseerd in de wijk Hengelose Es in Hengelo door Scoren in de wijk. Maar liefst 80 kinderen en ouders waren actief bezig met de sport- en spelactiviteiten die werden aangeboden. Het doel is tweeledig. Enerzijds om gezinnen tijdens de vakantieperiode een leuke middag te bezorgen aangezien niet iedereen op vakantie kan gaan of gaat. Anderzijds om in gesprek te gaan met bewoners en ze te ondersteunen om de leefbaarheid en bewonersparticipatie te bevorderen in deze wijk.

20200715 140447%20 %202

Door goed te luisteren naar de verhalen en behoefte van deze bewoners kan Scoren in de wijk samen met de maatschappelijke partners zich inzetten om een steuntje in de rug geven.

Samen met de partners Welbions en de Gemeente Hengelo zet FC Twente, scoren in de wijk de belangen van mensen met een lager inkomen en/of andere uitdagingen voorop om te werken aan gemengde en vitale buurten en wijken in Hengelo. We zetten ons in om bewoners te stimuleren en behulpzaam te zijn om de regie te nemen, al dan niet via een wijkinstelling, met het oog op verbetering van de leefomgeving.