Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Scoren in de wijk: jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van stichting FC Twente, scoren in de wijk is beschikbaar. De stichting waarmee FC Twente haar kernwaarde 'Noaberschap' in de praktijk brengt.

Logo header 1

In dit verslagjaar zijn er weer vele projecten uitgevoerd binnen de gebieden sport, onderwijs, gezondheid en betrokkenheid. Allemaal mogelijk door de steun van onze belangrijke maatschappelijke partners. Ook zij zien de meerwaarde van de rol die FC Twente vervult op maatschappelijk gebied in de regio Twente. Daar gaan wij onverminderd mee verder, onder het mom 'elke Tukker verdient een kans om te scoren'. 

Dat doen wij met een team van bevlogen en betrokken medewerkers en vrijwilligers die extra aandacht besteden aan de mensen die daadwerkelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Naast een terugblik op 2018 wordt er in dit verslag ook vooruit gekeken naar de toekomst en hoe wij handelen als stichting.

Wij wensen een ieder veel leesplezier toe. Het verslag vindt u hier.