Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Publicatie jaarrekening seizoen 2019-2020

De jaarrekening van FC Twente ’65 over het seizoen 2019-2020 is gepubliceerd. De documenten zijn voor iedereen in te zien op deze pagina. 

Veste

Jaarrekening 2019 2020

Het seizoen 2019-2020 stond na de promotie in het teken van sportieve handhaving in de eredivisie en verder financieel herstel in lijn met het financiële herstructureringsplan. Tot maart 2020 werden goede financiële resultaten geboekt. Het begrote verlies van € 3,2 miljoen zou naar alle waarschijnlijkheid zijn teruggebracht naar een ‘kleine’ winst. Kort daarna veranderde alles: het coronavirus brak uit en de KNVB besloot de competitie eind april definitief stop te zetten, met alle gevolgen van dien.

Zo werden de laatste vier thuiswedstrijden niet gespeeld. Dat betekende geen losse ticketverkoop, geen verkoop van arrangementen, drank, eten en merchandise. Daarnaast mochten geen evenementen en andere activiteiten op niet-wedstrijddagen in De Grolsch Veste worden georganiseerd.

Desondanks sloot FC Twente het seizoen af met een resultaat na belasting van € 284.000.

  • De omzet over seizoen 2019-2020 is ten opzichte van vorig seizoen met circa € 3,1 miljoen gestegen naar € 25,7 miljoen. Het voortijdig beëindigen van de competitie heeft geleid tot een daling van de inkomsten uit catering en evenementen op niet wedstrijddagen. Echter zijn hogere inkomsten gerealiseerd uit (i) media, (ii) wedstrijdrecettes en (iii) sponsoring. De promotie naar de Eredivisie is de voornaamste oorzaak van deze stijging.
  • Bewonderingswaardig is de massale bijdrage van seizoenkaarthouders die hebben afgezien van compensatie van hun vier gemiste thuiswedstrijden. Maar liefst 96% heeft hiervan afgezien, hetgeen resulteert in een gift van € 1,2 miljoen. Ook veel sponsoren en skyboxhouders hebben opnieuw hun loyaliteit en betrokkenheid getoond.
  • De kosten zijn met € 2,2 miljoen gedaald naar € 26,1 miljoen. Deze daling wordt met name verklaard door (i) kostenbesparingen als onderdeel van het herstructureringsplan, (ii) NOW-loonkostensubsidie en (iii) lagere wedstrijd- en organisatiekosten als gevolg van het viertal niet gespeelde thuiswedstrijden.
  • Dit resulteert over seizoen 2019-2020 in een operationeel bedrijfsresultaat van € 0,5 miljoen negatief, een positieve stijging ten opzichte van seizoen 2018-2019 met € 5,3 miljoen. Dit is in lijn met het financiële herstructureringsplan van april 2019. Het negatieve operationele resultaat wordt gecorrigeerd door een resultaat vergoedingssommen van € 1,2 miljoen positief. Deze bestaan vooral uit ontvangen solidariteitsbijdragen van oud-spelers Luuk de Jong, Quincy Promes, Marko Arnautovic en Joachim Andersen.
  • Het eigen vermogen is door het positieve resultaat toegenomen tot € 14,1 miljoen. De rentedragende schuldpositie is licht gestegen. Oorzaak is het spelersfonds dat voor de start van de competitie 2019-2020 is opgericht met als doel extra liquiditeit te generen voor het aantrekken van nieuwe spelers. Daarnaast is er een herfinanciering verricht van een (preferente) schuldeiser. Hiervoor is een nieuwe lening van € 1,5 miljoen aangegaan. Door deze herfinanciering is een forse discount gerealiseerd en zijn betere financieringsvoorwaarden met de nieuwe financier overeengekomen.

Als gevolg van het coronavirus is de financiële positie van FC Twente kwetsbaar geworden. Dit terwijl er sinds april 2019 met de financiële herstructurering juiste grote stappen zijn gezet in het verbeteren van de financiële stabiliteit van FC Twente. Het is moeilijk voorspellen hoe het virus zich landelijk en/of regionaal zal ontwikkelen en wat de maatregelen van overheidswege in dat verband zijn. De afhankelijkheid van stadionbezoek is voor FC Twente uiteraard groot. Vanuit financieel perspectief gaat FC Twente als gevolg van de coronacrisis een zware periode tegemoet.

Vormgeving Jaarrekening 2019-2020
Merkwaardig ontwerp| www.merkwaardigontwerp.nl