Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Publicatie jaarrekening seizoen 2018-2019

De jaarrekening van FC Twente ’65 B.V. over het seizoen 2018-2019 is vandaag gepubliceerd. De documenten zijn voor iedereen in te zien op deze pagina. Naast de jaarrekening is er een infographic van de cijfers beschikbaar, deze zijn ontleend aan de jaarrekening van FC Twente ’65 B.V. 

190422evh9933
FC Twente is trots op het herstel, maar er blijven grote uitdagingen.

Jaarrekening 2018 2019

Het seizoen 2018-2019 stond volledig in het teken van het sportieve en financiële herstel. Door het doorvoeren van het financiële herstructureringsplan zijn de voorwaarden hiervoor geschapen. Daarnaast is er door het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee promotie naar de Eredivisie sprake van sportief herstel.

Er is een grote stap voorwaarts gezet, maar de club blijft kritisch en gedisciplineerd kijken naar de budgetten. FC Twente is trots op het herstel, maar er blijven grote uitdagingen. De club heeft meerdere jaren nodig om weer in financieel opzicht een gezonde voetbalclub te worden. Daarbij is de lijn van het herstructureringsplan cruciaal voor FC Twente en zal de club financieel scherp aan de wind moeten blijven zeilen.

  • Dankzij het slagen van de financiële herstructurering, de afspraken met de gemeente Enschede en de spectaculaire handreiking van de Noabers en Ambassadeurs, is over het seizoen 2018-2019 een nettowinst van €10,9 miljoen gemaakt.
  • Met de realisatie van het aandelenprogramma is dankzij het Twentse bedrijfsleven, Noabers en Ambassadeurs, voor € 8,9 miljoen aan nieuw kapitaal ingebracht. Met het aandelenprogramma zijn naast de bestaande aandeelhouder Stichting FC Twente ’65 (75,86% met stemrecht) een tweetal nieuwe aandeelhouders toegetreden, namelijk Noabers FC Twente B.V. (21,71% met stemrecht) en Ambassadeurs FC Twente B.V. (2,43% met stemrecht).
  • Het huidige resultaat is vooral tot stand gekomen door de kwijtschelding van leningen van € 14,4 miljoen als gevolg van de financiële herstructurering en resultaten uit transfers en solidariteitsbijdragen van spelers van in totaal € 4,3 miljoen.
  • Het negatief eigen vermogen, in totaal € 5,9 miljoen, is dankzij de financiële herstructurering omgebogen naar een positief eigen vermogen van € 13,9 miljoen. Ook de langlopende schuldenpositie is als gevolg van de financiële herstructurering met € 17 miljoen teruggebracht tot € 19,3 miljoen. Het voorgaande betekent dat de solvabiliteit en liquiditeit hierdoor sterk is verbeterd. Mogelijke tegenvallers in de toekomst op sportief of financieel gebied zijn hierdoor beter op te vangen.
  • Er is een negatief bedrijfsresultaat van € 5,8 miljoen, exclusief kwijtscheldingswinsten, gerealiseerd. De financiële gevolgen van de degradatie in seizoen 2017-2018 komen tot uiting in het verslagjaar.
  • De promotie van FC Twente naar de Eredivisie was uiterst belangrijk om financieel herstel op lange termijn te realiseren. Hierbij ligt de primaire focus op de (financiële) doelstellingen die voor de komende vier seizoenen (t/m seizoen 2022-2023) zijn opgenomen in het herstructureringsplan. FC Twente heeft zich hierbij ten doel gesteld vanaf seizoen 2021-2022 te streven naar structureel een break even operationeel resultaat (zonder transferopbrengsten).

De komende jaren liggen de uitdagingen vooral in het verhogen van de inkomsten. De afgelopen jaren is sprake geweest van met name een terugval van sponsorinkomsten. Dit seizoen (2019-2020) is een verbetering waarneembaar, maar vooral aan de bovenkant van de sponsorpiramide van FC Twente liggen de voornaamste uitdagingen. Dit is evident aan de sportieve prestaties en andere negatieve gebeurtenissen van afgelopen jaren. FC Twente is met enkele partijen gestart met de uitwerking van een (toekomstbestendig) commercieel plan.