Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

​Ons Huis en Scoren in de wijk zetten zich samen in voor een leefbaar Enschede

Met de handtekeningen van beide organisaties is het rond: het convenant ‘Wonen doen we samen voor een leefbaar Enschede’. Tom Jacobs, Manager wonen van Ons Huis en Bas Schreurs, MVO manager van de stichting FC Twente, scoren in de wijk ondertekenden het convenant zaterdagavond in het stadion van FC Twente.

 j5a3893%202

In het convenant is afgesproken om de komende jaren een mix van individuele en groepsgerichte projecten en activiteiten uit te voeren op het gebied van sport, leefbaarheid, bewonersparticipatie en het reduceren van woonlastenarmoede. De activiteiten stimuleren en helpen huurders van Ons Huis zelf de regie te nemen en een bijdrage te leveren aan een betere woon- en leefomgeving.  

Noaberschap in Enschede, ‘Wonen doen we samen’
Met verschillende projecten en met hulp van de faciliteiten en spelers van FC Twente zet de stichting FC Twente, scoren in de wijk zich in voor de regio Twente. Zo geeft ze invulling aan één van haar kernwaarden: noaberschap. Met de gemeente Enschede en woningcorporatie Domijn zet de stichting zich al jaren actief in voor bewoners uit de gemeente Enschede met projecten als Supporter van Elkaar, Scoren met Gezondheid, FC Twente Cup, de Schatkist en Walking Football. Onder het motto ‘Wonen doen we samen’ wil Ons Huis graag samen met deze partijen en haar bewoners, onder de vlag van FC Twente, een bijdrage leveren aan leefbare buurten in Enschede.