Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Normalisatie, veiligheid, gastvrijheid en boetes

In de online rubriek VESTE PROAT bespreekt de directie actuele zaken rondom de club. Dit keer is het woord aan Financieel & Operationeel Directeur Erik Velderman. Hij bespreekt de dilemma’s rondom normalisatie, veiligheid en gastvrijheid.  

Directie

“Een veilig én een gastvrij stadion. Dat is wat we allemaal willen. Investeren in beide speerpunten gaat niet altijd hand in hand. Het is vaak hinken op twee gedachten.”

Zaken die je niet associeert met gastvrijheid  

“Ga maar na: fouillering door stewards, hekken om supporters te scheiden, politieaanwezigheid om toezicht te houden, hoge lexaan-wanden, netten voor het vak, na een lange busreis slecht ontvangen worden, verplichte buscombi’s; allemaal zaken die je niet associeert met gastvrijheid, maar die wel aan de orde van de dag zijn in het voetbal en in veel gevallen helaas nog steeds noodzakelijk. Ze dragen niet bij aan een optimale voetbalbeleving, zoals we met zijn allen willen. Ons doel is om te zorgen dat deze maatregelen niet nodig meer zijn.” 

Een klimaat waarin je elkaar kunt aanspreken

“Vorige week hebben we daar in Zeist over gesproken met de andere clubs en hun lokale driehoek. Het doel van alle partijen: zorgen voor een veiliger, toegankelijker en gastvrijer stadion. Het betekent in veel gevallen dat je meer verantwoordelijkheid bij supporters zelf legt. Wat betreft hun eigen gedrag, maar zeker ook in het corrigeren van elkaar als dat nodig is. Als club wil je een klimaat waarin je elkaar kunt aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. Van sociale controle gaat immers een preventieve werking uit. Gaat het dan toch fout, dan moeten we met zijn allen dat ook openlijk veroordelen. Wij als club, maar ook onze achterban zelf. Laten we in Twente met zijn allen het goede voorbeeld geven van hoe het ook kan.”

Supporters ontvangen zoals we zelf ontvangen willen worden

“Dat proberen we bijvoorbeeld met de ontvangst van supporters van de bezoekende partij. Bij ons bezoekersvak hangen in De Grolsch Veste geen netten, zijn altijd alle ingangen geopend en is er goed zicht op het veld. We ontvangen supporters van de bezoekende partij zoals we zelf graag ontvangen zouden willen worden. Maar als je dan hoort over het gooien van bekers bier, het naar beneden spugen op onze eigen supporters, dan is dat ronduit onacceptabel. Je bent dan heel snel geneigd om weer een paar stappen terug te doen in gastvrijheid, in toegankelijkheid, in normalisatie. Die kleine groep verpest het dan toch weer voor al die goedwillende supporters."

Geen bewaakt fort, maar wel middelen om raddraaiers aan te pakken

"Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat een kleine groep raddraaiers ervoor zorgt dat we van onze stadions een soort bewaakte forten moeten maken. Dat willen we niet. Maar tegelijkertijd willen we wél de middelen om die kleine groep raddraaiers aan te pakken, ook bij FC Twente. De afgelopen tijd zijn we als club meerdere keren geconfronteerd met ontoelaatbaar gedrag van onze eigen supporters, zoals: vuurwerk bij ADO-thuis, spreekkoren en het gooien van bier bij Ajax-thuis (helaas was het zaterdagavond opnieuw raak) en het afsteken en gooien van vuurwerk uit bij Roda. We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar dat blijkt in de praktijk vaak heel erg lastig. En hoe voorkom je spreekkoren? Hoe zorg je dat iemand niet met bier gooit? Onze huisregels zijn duidelijk en hangen bij iedere ingang. We veroordelen dit gedrag. Het past niet binnen de kernwaarden van Twente, verenigt!, die de supportersverenigingen en wij als club hebben omarmd. Voetbal is emotie en de steun van onze achterban is volstrekt uniek, maar ontoelaatbaar gedrag veroordelen we en pakken we aan. Dat laatste doen we in samenwerking met de lokale driehoek (en in sommige gevallen samen met onze collega-clubs), maar dat valt niet altijd mee."

20.000 euro boete voor ADO- en Ajax-thuis

"Geregeld gebeurt het dan dat de Aanklager Betaald Voetbal van de KNVB een vooronderzoek start en wij als club moeten aangeven wat wij vooraf, tijdens en achteraf hebben gedaan naar aanleiding van een incident. Zo ook bij Ajax- en ADO-thuis. Daaruit kwam een schikkingsvoorstel naar voren van 20.000 euro boete voor FC Twente, omdat we niet genoeg hebben gedaan om “de kans dat de aanhang zich misdraagt te verwaarlozen zou zijn”. En daar begint het hinken op twee gedachten weer. Hoe ver moeten wij gaan als club? Moeten we aan iedere poort flyers uitdelen met het verzoek of iedereen zich wil gedragen? Moeten we overal vuurwerkhonden inzetten? Netten ophangen? De wedstrijd stilleggen? De hele tribune leeg laten? Dat lijkt wel erg ver te gaan allemaal. Toch ga je in dit soort verstrekkende maatregelen denken. Maatregelen waar je niet vrolijk van wordt en die een leuke avond of middag voor al die goedwillende supporters onder druk zetten. Tegelijkertijd: dit soort boetes raakt ons hard, zeker in de situatie van FC Twente. En dan weten we nog niet eens wat ons voor Roda-uit boven het hoofd hangt.”

Het werpt ons eerder verder terug

"Je gaat ook nadenken over het nut van een boete. Die 20.000 euro boete gaan we proberen te verhalen op de verantwoordelijken, maar helpt ons uiteindelijk niet om te zorgen voor een veiliger en gastvrijer stadion. Het werpt ons eerder verder terug. We gaan de Aanklager verzoeken of we die  20.000 euro kunnen investeren in bijvoorbeeld nieuwe camera’s die het gemakkelijker maken om de daders te kunnen identificeren of in een nieuw innovatief vuurwerkdetectiesysteem. Maatregelen die wel passen binnen de in Zeist uitgesproken doelstelling om "meer maatwerk om raddraaiers te straffen, maar vooral het voetbal vriendelijker te maken voor de overgrote meerderheid"."  

"Een ding kunnen we in ieder geval doen en dat is nogmaals oproepen: stop hiermee! Spreek ook elkaar hier op aan en laat de club en je medesupporters niet de dupe worden van een kleine groep.

Op naar Cambuur-thuis, op naar een mooie voetbalavond in De Grolsch Veste!"

Erik Velderman