Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Geslaagde video conferentie project Turkse Tukkers aan Zet

Afgelopen woensdag 16 december heeft FC Twente, scoren in de wijk een video conferentie gehouden over het project Turkse Tukkers aan Zet. Aan deze conferentie hebben 59 mensen deelgenomen, voornamelijk professionals van gemeenten, welzijnsorganisaties, wooncorporaties en kennisinstellingen uit de regio Twente. De online conferentie werd georganiseerd door reclamebureau De LIJN en stond onder leiding van gastsprekers Fatoş Ipek-Demir en Erik Dijkstra.

De aanwezigen werden geïnformeerd over wat het project Turkse Tukkers aan Zet is en wat er is gerealiseerd in de afgelopen 3 jaar. Dit gebeurde aan de hand van ervaringen van projectleiders, coaches, deelnemers, fragmenten van de gemaakte documentaire over het project en tussentijdse resultaten die zijn toegelicht door emeritus hoogleraar Bas Denters van de Universiteit Twente.

Daarnaast zijn de deelnemers uiteengegaan in kleinere groepen waar ze in gesprek zijn gegaan met elkaar en de volgende vragen centraal stonden:
1. Hoe kunnen we elkaar versterken?
2. Welke lessen kunnen wij van elkaar leren?

Img 20201216 wa0012%20 %202

Resultaten

In het project Turkse Tukkers aan Zet hebben 60 gezinnen (130 personen) uit de regio Twente intensief in 2018-2020 gewerkt aan een betere integratie in de Nederlandse samenleving. 

Geïntegreerde Turkse projectleiders, coaches, partners en werknemers van FC Twente, scoren in de wijk hebben zich ingezet voor deze gezinnen. Het verschil met een 'reguliere' aanpak is dat dit project is gestart in de Turkse community van binnenuit, zij waren aan 'zet'.
De impact van het project is zichtbaar. Meer dan 50 volwassenen zijn gestart met een taaltraject of MBO/Entree opleiding bij het ROC van Twente, enkele deelnemers hebben een eigen bedrijf opgezet en er is een Turks vrouwen voetbalteam ontstaan bij SC Barbaros. Zowel de Nederlandse als de Turkse gemeenschap in Twente hebben elkaar beter leren kennen en meer begrip en respect gekregen voor elkaars tradities, normen en waarden. 

FC Twente heeft, met een neutrale rol en haar aantrekkingskracht, een bijdrage geleverd om de Turkse gemeenschap in Twente, door middel van maatwerk, in beweging te brengen. Dit heeft geresulteerd in het feit dat vele Turkse gezinnen uit meerdere generaties, die al jaren of decennia in Nederland woonachtig zijn, daadwerkelijk stappen hebben gezet en nog steeds bezig zijn om beter te integreren in de Nederlandse samenleving. Er is in een korte tijd een mooi platform ontstaan. Op basis van de evaluatie wordt in het voorjaar 2021 gekeken of vanuit dit platform de ontstane beweging gecontinueerd kan worden in de Twentse samenleving en mogelijk de methodiek in te zetten om andere lastig te bereiken etnische doelgroepen beter te bereiken.

Vervolgstappen

De online conferentie was het laatste onderdeel om de projectperiode 2018 t/m 2020 van Turkse Tukkers aan Zet. Het project wordt in januari en februari 2021 geëvalueerd aan de hand van de resultaten van de volgende onderdelen:

  • Onderzoeksresultaten, uitgevoerd door de Universiteit Twente
  • Eindrapportages richting de subsidieverstrekkers Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en Provincie Overijssel
  • Documentaire Turkse Tukkers aan Zet
  • Input en feedback van de video conferentie

Op basis van de evaluatie wordt in maart 2021 een besluit genomen of FC Twente, scoren in de wijk vanuit dit platform de ontstane beweging, samen met de bereidheid van gemeenten, welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties en wooncorporaties in de regio Twente, willen/kunnen continueren in Twente en mogelijk de methodiek in gaan zetten om 'lastig' te bereiken etnische doelgroepen uiteindelijk beter te bereiken en ondersteunen.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) en de Provincie Overijssel.