Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

FC Twente, scoren in de wijk zet zich in voor (ex-)gedetineerden

De maatschappelijke tak van FC Twente gaat samenwerken met de penitentiaire inrichting (PI) Almelo en diverse organisaties uit de gemeente Enschede. Via het project ‘Terug in de Wijk’ wordt (ex-)gedetineerden de helpende hand geboden om succesvol terug te kunnen keren in de samenleving.

Terug%20in%20de%20wijk

Diverse organisaties uit de gemeente Enschede hebben hun medewerking toegezegd aan het project ‘Terug in de Wijk’.  Het gaat om organisaties die op enige manier een rol kunnen spelen bij de opvang, begeleiding en hulpverlening aan (ex-)gedetineerden.   

Speciaal voor dit project is een menukaart ontwikkeld die binnen de gevangenismuren wordt aangeboden aan gedetineerden. Op de menukaart staan geen gerechten, maar kan een keuze worden gemaakt uit verschillende vormen van ondersteuning. Zoals dagbesteding en werk, inkomen, sport en activering, nazorg, verslavingszorg, onderdak en coaching.   

Personeel van PI Almelo kan, naar aanleiding van de specifieke wensen van een gedetineerde, ondersteuning op maat zoeken voor een gedetineerde. Iemand die via de menukaart aangeeft behoefte te hebben aan woonruimte kan bijvoorbeeld in contact worden gebracht met een organisatie uit Enschede die zich hiermee bezighoudt.  

Doel van het project ‘Terug in de Wijk’ is om de vaak lastige stap van een gedetineerde van de gevangenis naar de vrije samenleving laagdrempeliger te maken. Dit met de nodige ondersteuning uit de betreffende wijk. Begin 2021 wordt de pilot geëvalueerd door de resultaten en de aanpak tegen het licht te houden.  

‘Terug in de Wijk’ is een nieuw project van de Stichting ‘FC Twente, scoren in de wijk’. Er wordt samengewerkt met de Gemeente Enschede, Dienst Justitiële Inrichtingen, PI Almelo, Sportaal, Herpak, Leger des Heils, Current Werkt, Ontmoetingsclusters Enschede, Tactus en Intact. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bas Schreurs (FC Twente, scoren in de wijk – b.schreurs@fctwente.nl of René Hut (Dient Justitiële Inrichtingen - r.hut@dji.minjus.nl ) .