Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

FC Twente samen met Domijn actief in de Wesselerbrink Enschede

Gistermiddag is een sportinstuif georganiseerd in de wijk Wesselerbrink in Enschede door Scoren in de wijk. Vele kinderen en ouders waren actief bezig met de sport- en spelactiviteiten die werden aangeboden. Het doel is tweeledig. Enerzijds om midden in de wijk te staan, gezinnen een actieve middag te bezorgen en plezier te hebben met elkaar. Anderzijds om in gesprek te gaan met bewoners en ze te ondersteunen om de leefbaarheid en bewonersparticipatie te bevorderen in deze wijk.

Sw 28%202

Door goed te luisteren naar de verhalen en behoefte van deze bewoners kan Scoren in de wijk samen met de maatschappelijke partners zich inzetten om een steuntje in de rug geven.

Samen met de partners Domijn en de Gemeente Enschede zet FC Twente, scoren in de wijk de belangen van mensen met een lager inkomen en/of andere uitdagingen voorop om te werken aan leefbare en vitale buurten en wijken in Enschede. We zetten ons in om bewoners te stimuleren en behulpzaam te zijn om de regie te nemen, al dan niet via een wijkinstelling, met het oog op verbetering van de leefomgeving. Een voorbeeld is dat Mediterrane Versmarkt Zuid, gelegen aan de overkant van het grasveld, een doos appels beschikbaar heeft gesteld voor de kinderen.