Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Drees Kroes - De man van de assist

Donderdagmiddag is het boek ‘Drees Kroes. De man van de assist’ officieel gepresenteerd. In dit boek heeft oud-journalist/publicist Ben Siemerink het verhaal over leven en werk van ‘sociaal projectontwikkelaar’ Kroes opgetekend vanuit diens perspectief. Over een periode van bijna een halve eeuw heeft hij, even eigenzinnig als vasthoudend, geprobeerd de positie van mensen in een achterstandspositie te verbeteren. Vaak tegen de verdrukking in. En zonder zijn ideologische veren af te schudden.

Bp 74

Drees Kroes, erelid van FC Twente, is de grondlegger van stichting FC Twente, scoren in de wijk. Een uniek samenwerkingsverband, waarbij voor het eerst in ons land een betaald voetbalclub structureel en actief wordt betrokken bij sociaal-maatschappelijke projecten voor mensen in achterstandsituaties.

Voorbeeldproject

Twee grote passies van Kroes komen samen als projectleider van Scoren in de wijk: voetbal en opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Vanaf 2005 laat hij als even eigenzinnig als bevlogen ideeënman, inspirator, aanjager, netwerker en fondsenwerver ‘1000 bloemen’ bloeien in de vorm van tientallen grotere en kleinere projecten. Scoren in de wijk groeit onder zijn bezielende leiding uit tot een landelijk voorbeeldproject in de welzijnswereld, in ambtelijke en politieke kringen in Den Haag, maar ook bij andere betaald voetbalclubs.

Manifest

Als er in 2019 formeel een einde komt aan de verbintenis van Drees Kroes met zijn ‘kindje’ FC Twente, scoren in de Wijk blijven er ideeën opborrelen voor nieuwe projecten. En heeft hij nog de brandende ambitie om het welzijnswerk op wijkniveau nieuw leven in te blazen, in samenwerking met woningcorporaties. Zijn visie op welzijnswerk in brede zin draagt hij uit met een manifest als aanzet voor een discussie met de beroepsgroep van sociaal werkers, beleidsmakers en bestuurders over wat hij ‘sociale actie’ noemt. Daarmee is Kroes in feite terug bij af; de tijd dat hij zelf als aanstormend activistisch ambtenaar op de barricaden klom.

Het boek ‘Drees Kroes. De man van de assist’ is verkrijgbaar bij de vestigingen van Boekhandel Broekhuis in Twente.

Foto's: Johan Bruinsma