Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

De maatschappelijke impact van FC Twente, scoren in de wijk: jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van stichting FC Twente, scoren in de wijk geeft een goed beeld hoe FC Twente haar kernwaarde 'Noaberschap' in de praktijk brengt en daadwerkelijk maatschappelijke impact realiseert in de regio Twente.

Jaarverslag%202019%20 %20scoren%20in%20de%20wijk

Met dit jaarverslag geeft de stichting verantwoording over alle projecten en activiteiten die zijn uitgevoerd. Dit is alleen maar mogelijk door de steun van onze belangrijke maatschappelijke partners. Ook zij zien de meerwaarde van de rol die FC Twente vervult op maatschappelijk gebied in de regio Twente. Daar gaan wij onverminderd mee verder, onder het mom 'elke Tukker verdient een kans om te scoren'

Scoren in de wijk realiseert dit met een team van bevlogen en betrokken bestuursleden,medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die extra aandacht besteden aan de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hoe? Door goed te luisteren en in te spelen op de daadwerkelijke behoeften die er zijn om knelpunten te verminderen.

Naast een terugblik op 2019 wordt er in dit verslag ook vooruit gekeken naar de toekomst en hoe de onorthodoxe en vrije werkwijze is van Scoren in de wijk. Wij wensen een ieder veel kijk- en leesplezier toe. Het verslag vindt u hier.