Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Bas Schreurs nieuwe algemeen projectleider ‘FC Twente, Scoren in de wijk’

Per ingang van 1 januari 2019 is Bas Schreurs (30) de nieuwe projectleider van stichting  ‘FC Twente, Scoren in de wijk’. Hij was hiervoor enkele jaren werkzaam als beleidscoördinator voetbalzaken bij FC Twente. De ontwikkelingen binnen Scoren in de wijk zijn dusdanig veelomvattend geworden dat het bestuur heeft besloten de vrijwilligersfunctie ‘algemeen projectleider‘ om te zetten in een betaalde functie. Bas Schreurs wordt daarmee de opvolger van Eric Eekhout die als vrijwilliger nauw betrokken blijft bij Scoren in de wijk. Het bestuur dankt Eric voor zijn fantastische inzet in de afgelopen periode, is blij dat hij als vrijwilliger betrokken blijft en dat hij Bas gaat ondersteunen bij zijn inwerkperiode.

Scorenindewijk 1
FC Twente wil prioriteit blijven geven aan de maatschappelijke activiteiten en de regiofunctie

Met de benoeming van Bas Schreurs gaat ‘FC Twente, scoren in de wijk’ onverminderd voort met het in de praktijk brengen van het begrip ‘noaberschap’ in de regio.

FC Twente wil prioriteit blijven geven aan de maatschappelijke activiteiten en de regiofunctie. Samen met de maatschappelijke partners is stichting ‘FC Twente, Scoren in de wijk’ daarin de drijvende kracht. De activiteiten zijn dan ook, ondanks de bekende problemen bij de club, altijd doorgegaan. Ook de gemeente Enschede heeft het belang hiervan uitgesproken. Hoewel de club mede door de degradatie nog tal van uitdagingen ontmoet, vindt de club haar maatschappelijke bijdrage in de regio van groot belang.

Sport, gezondheid, scholing en betrokkenheid

Dit seizoen is weer vol ingezet op sport, gezondheid, scholing en betrokkenheid. Er worden weer tal van projecten en activiteiten uitgevoerd, waarbij ‘Supporter van elkaar’, een project waarbij achtergestelde gezinnen worden gestimuleerd deel te nemen aan de maatschappij, in het oog springt. Naast het project ‘Turkse Tukkers aan Zet’ dat het afgelopen seizoen van start is gegaan, worden het project ‘Sportieve inburgering’, alsmede de ‘gezonde’ voetbalcursus, ‘Scoren met gezondheid’ en de ‘FC Twente Cup’ weer met veel enthousiasme uitgevoerd. 

Eric Eekhout verwelkomt Bas Schreurs. Eekhout blijft als vrijwilliger nauw betrokken bij Scoren in de wijk