ORGANISATIE

ANBI status
De stichting FC Twente, scoren in de wijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Doelstelling
Scoren in de wijk zet zich in voor mensen in de regio Twente die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen wij door de mobiliserende en verbindende kracht van FC Twente in te zetten. Met een onorthodoxe aanpak door middel van projecten en activiteiten.

Beleidsplan
Is opvraagbaar via scorenindewijk@fctwente.nl

Bestuurssamenstelling
Scoren in de wijk bestaat uit een algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vijf of meer natuurlijke personen. Deze personen zijn algemeen bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. De drie personen bekleden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Functies en namen bestuurders   
Voorzitter                       Dhr. A.P. Frankenhuis
Secretaris                       Dhr. J. Bron
Penningmeester              Dhr. G.H.M. Veger
Algemeen bestuurslid Dhr. S.A.H. Denters
Algemeen bestuurslid Dhr. H. Zomer
Algemeen bestuurslid Dhr. H.D. Eppinga
Algemeen bestuurslid Dhr. R.H.J. Engbers

Beloningsbeleid
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft elf werknemers in dienst. Zij vallen niet onder een CAO regeling. De elf werknemers hebben een arbeidsovereenkomst bij de stichting. 

Privacyverklaring
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Scoren in de wijk heeft op basis van deze wetgeving een privacyverklaring opgesteld.  

Privacyverklaring Scoren in de wijk

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op de website wordt regelmatig verslag gedaan van de activiteiten.

Beleid

Hier volgt nog informatie over het beleid van FC Twente, scoren in de wijk