Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Turkse Tukkers aan Zet

In het nieuwe project ‘Turkse Tukkers aan Zet’ gaat het erom migrantengroepen uit te dagen om gezinnen, die niet of onvoldoende geïntegreerd zijn, zodanig te helpen hun leefstijl aan te passen dat ze volwaardig in de maatschappij kunnen functioneren. Bij het project willen met name personen van diverse organisaties uit de Turkse gemeenschap de situatie van kwetsbare Turkse gezinnen verbeteren. Er wordt getracht een methodiek/aanpak voor het aanpassen van genoemde levensstijl te ontwikkelen die bij succes overgedragen kan worden aan andere migrantengroeperingen.

Img 20180614 wa0001

Het project ‘Turkse Tukkers aan Zet’ wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerkingspartners ‘FC Twente scoren in de wijk’, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, Universiteit Twente, ROC van Twente en AMIF.

Het is een uniek project, dat nog niet eerder is opgezet. In eerste instantie zal het een experimentele aanpak zijn. Hiervoor hebben de bovenstaande samenwerkingspartners unaniem hun steun toegezegd.

De Turkse gemeenschap neemt het voortouw bij de uitvoering van het project.

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Sevilay Luiken-Dalli (S.Luiken-Dalli@fctwente.nl)