Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

De Schatkist van FC Twente

Met een mobiel museum in de vorm van een schatkist vol historie gaat FC Twente naar zorginstellingen om de meest kwetsbare groep ouderen te bereiken. Met dit project wordt getracht om deze kwetsbare ouderen meer bij hun maatschappelijke omgeving te betrekken. Juist deze doelgroep, waarbij niet zelden sprake is van (lichte) vormen van dementie, heeft baat bij het triggeren van hun herinneringen. Voetbal in het algemeen en FC Twente in het bijzonder wordt als middel ingezet om dit te bewerkstelligen. In een ongedwongen sfeer, geleid door een groep enthousiaste en vitale oudere vrijwilligers van FC Twente, worden de kwetsbare ouderen met behulp van de FC Twente-items uitgedaagd om gezamenlijk herinneringen op te halen. Aan de bijeenkomsten wordt behalve de vrijwilligers, deelgenomen door een oud-speler van FC Twente die een aantal kleedkamerverhalen uit zijn carrière zal vertellen. Bovendien wordt tijdens de bijeenkomsten muzikale medewerking verleend.

Schatkist

Het programma voor de bijeenkomsten in de zorginstellingen, dat de lengte heeft van een heuse voetbalwedstrijd, ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Opening met het Schatkistlied
  • Historie van FC Twente
  • Kleedkamerverhalen door oud-speler van FC Twente
  • Pauze
  • FC Twente medley
  • Presentatie van De Schatkist
  • Afsluiting met “You’ll never walk alone”

Een bijeenkomst vindt derhalve meestal plaats in de zorginstelling zelf, maar ook bestaat de mogelijkheid deze plaats te laten vinden in het stadion van FC Twente. Bij een bijeenkomst in de Grolsch Veste behoort een rondleiding tot de mogelijkheden, alsmede een bezoek aan het FC Twente-museum.

Zorginstellingen die geïnteresseerd zijn in een bijeenkomst, kunnen via de mail informatie opvragen bij projectleider van “De Schatkist van FC Twente”, Jack Mulstege. Zijn mailadres is: j.mulstege@fctwente.nl

Partners:            
Huuskes B.V., Menzis, Domijn, Welbions, WBO Wonen, Gemeente Hengelo, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Enschede en diverse zorginstellingen

Locatie:               
Regio Twente

Status:                
Lopend

Rol stichting:     
Initiërend en uitvoerend