Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Projecten betrokkenheid

Scoren in de wijk geeft bevordering van de saamhorigheid in de wijk hoge prioriteit. Een goede sociale samenhang bevordert de leefbaarheid van de wijk en bestrijdt isolement van het individu. Het is van belang de wensen, die onder de bevolking leven, te vertalen in activiteiten die samenwerking en wederzijdse behulpzaamheid bevorderen.

Actuele projecten 

Turkse Tukkers aan zet


Lees meer
De Schatkist van FC Twente

Het mobiele museum van FC Twente in de verzorgingshuizen!

Lees meer


Theatervoorstelling

Vak Oud!

Het theaterproject voor en door ouderen

Lees meer

Supporter van elkaar

Deze selectie geeft gezinnen een zetje in 
de goede richting 

Lees meer


Voetbalkoor

Zingend en swingend steelt het voetbalkoor
de show! Muziek en FC Twente verbinden

Lees meer

Infoteam Hengelose Es 

Wijkgerichte dienstverlening; laagdrempelig, deskundig en gratis!

Lees meer


Eerdere projecten 

In de afgelopen jaren zijn diverse projecten gestart die inmiddels een plek hebben gekregen in het bestaande aanbod voor wijkbewoners. Zoals de online buurtmagazines of de buurtbattle. Twee keer heeft Scoren in de wijk de schilderkunst aangewend om mensen te verbinden en te zorgen voor empowerment. Een keer was dat met daklozen onder de noemer "Schilderen met FC Twente" en daarna met ouderen uit verzorgingshuizen onder de noemer "Oude Twentse Meesters"

Aqua Musica Twente

Spetterende licht- en 
watershow die wijkbewoners
bij elkaar brengt                                                              

Lees meer
Praten over voetbal 

Samen herinneringen ophalen en anekdotes delen! 

Lees meer
Scoren met theater 

Voetbaltheater verbindt wijkbewoners en geeft hen zelfvertrouwen

Lees meer