FC Twente heeft gedurende thuiswedstrijden in De Grolsch Veste enkele liften in gebruik. Een van de liften gaat vanaf ingang N naar de publieksruimtes op de tweede ring van het stadion. Deze lift is bestemd voor supporters die in bezit zijn van een toegangskaart voor de tweede ring, maar die vanwege gezondheidsklachten (tijdelijk of blijvend) niet in staat zijn via de trap de tweede ring te bereiken.

Personen die gebruik willen maken van deze lift, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij FC Twente via ticketing@fctwente.nl of 053-852 5525. Geef daarbij aan wat de klachten zijn en overleg een verklaring van de huisarts. Geef ook het vak-, rij- en stoelnummer aan. FC Twente beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor het gebruik van de lift. U ontvangt hierover na uw verzoek een terugkoppeling van FC Twente.

Meer info is te verkrijgen bij de afdeling Service & Ticketing.

Zonder toestemming van FC Twente is het niet mogelijk om gebruik te maken van deze voorziening.