Op initiatief van de supportersverenigingen ‘Bagpipe’, ‘Vak-P’, Vjenne Rednex en Borne is in samenwerking met Vredehof Uitvaartverzorging een nabestaandencatalogus met FC Twente producten en diensten samengesteld.

De behoefte hiertoe bestaat, zo bleek uit een inventarisatie van de supportersverenigingen onder de achterban van de club. FC Twente ondersteunt het initiatief om supporters de mogelijkheid te bieden hun passie voor de club te verwoorden in een bijdrage tijdens de uitvaart. Voor zover bekend is van een dergelijk initiatief alleen bij enkele buitenlandse club zoals Barcelona, Liverpool en HSV sprake.

Vredehof Uitvaartverzorging is blij met het initiatief van de supportersverenigingen en de belangeloze ondersteuning vanuit FC Twente omdat zij in toenemende mate merkt dat mensen tijdens het afscheid de behoefte hebben om, op wat voor manier dan ook, uiting te geven aan hun liefde voor de club. Door de supportersverenigingen zijn de diverse wensen en behoeften in kaart gebracht om zo een zo compleet mogelijke nabestaandencatalogus met FC Twente producten en diensten samen te stellen. Het resultaat is een laagdrempelig pakket met een breed aanbod aan producten en diensten die voor een eerlijke prijs wordt aangeboden.

Op de website van Vredehof is meer informatie te vinden.