Het team Oud-FC Twente bestaat  uit spelers die een verleden hebben bij de club. Regelmatig speelt het team wedstrijden in de regio, maar mogelijk ook daarbuiten. Oud-FC Twente ontvangt geregeld uitnodigingen om deel te nemen aan een toernooi of wedstrijden te spelen in het kader van bijvoorbeeld jubileumactiviteiten. Waar mogelijk geeft het team gehoor aan het verzoek. Oud FC Twente komt meerdere malen per jaar in actie. Voor de komst van Oud-FC Twente wordt een vergoeding gevraagd, een deel van dit bedrag gaat naar een goed doel.

Ontstaan
De oorsprong van het elftal ligt in de jaren zeventig. Destijds beschikte FC Twente over en spelersgroep die vele jaren samen voetbalde en bovendien voor het grootste deel bestond uit spelers die uit de regio afkomstig waren, waardoor de onderlinge contacten intensief waren. Ook nadat deze groep spelers hun actieve carrière beëindigd hadden bleef het contact bestaan. Dit vormde de basis voor het met enige regelmaat spelen van vriendschappelijke wedstrijden tegen amateurteams. Hoewel na een aantal jaren het aantal vriendschappelijke wedstrijden afnam, bleef ook nu het contact bestaan. Nog altijd ontmoet de kern van de groep van destijds elkaar rondom wedstrijden van FC Twente. Daarnaast wordt er jaarlijks, samen met de aanhang, een uitje georganiseerd.

Samenstelling
Na een aantal jaren werd ook het spelen van vriendschappelijke wedstrijden weer opgepakt. Weliswaar niet meer door de coryfeeën van de jaren zeventig, maar nu door de spelers die eind tachtiger begin negentiger jaren actief waren voor FC Twente. Omdat de spelers niet altijd beschikbaar zijn bestaat de groep uit ruim veertig namen. Hierdoor speelt Oud FC Twente in wisselende samenstelling. Tal van spelers, zoals Jeroen Heubach, Jan Bronkers, Niels Oude Kamphuis, Rik Platvoet, Dmitri Shoukov, Theo ten Caat en Andre Karnebeek maken geregeld hun opwachting in het shirt van FC Twente.

Meer informatie ontvangen of geïnteresseerd in een duel van Oud-FC Twente? Neem dan contact op met Loed ten Cate via loed.tencate@home.nl.