De fusieclub FC Twente kan bepaald geen liefdesbaby van haar twee voorgangers worden genoemd; het had meer weg van een gedwongen huwelijk. De Enschede Boys en Sportclub Enschede, de twee clubs waaruit FC Twente is voortgekomen, waren aartsvijanden en aanhangers van beide clubs konden elkaar niet luchten of zien. De zwarten (Sportclub) en de groenen (Boys) gingen net zo goed samen als water en vuur. Sportclub was een club van de middenstand, daar waar de Enschede Boys meer een volksclub was voor de ‘gewone’ man. Al jarenlang leefden de clubs met elkaar op gespannen voet en was het haat en nijd tussen beide partijen. Het leek dan ook ondenkbaar dat beide clubs ooit zouden samengaan; dat ging volledig tegen de principes van beide verenigingen in. Toch was het samengaan in één betaalde club in stichtingsvorm de enige oplossing om het betaald voetbal in Enschede in leven te houden.

De financiële problemen van zowel SC Enschede als de Enschedese Boys stapelen zich begin jaren ’60 op en een oplossing hiervoor dient zich niet aan. Bovendien wil de gemeente haar vingers niet branden aan de felle rivaliteit tussen beide clubs en houdt zich afzijdig wat betreft het verstrekken van subsidies. Een fusieclub zou de oplossing zijn; alleen dan kon er op steun worden gerekend. Beide clubs beseffen dat ze tot elkaar veroordeeld zijn om betaald voetbal in Enschede ook in de toekomst te waarborgen.

In het najaar van 1964 spreken vertegenwoordigers van de clubs en de gemeente met elkaar af. Een werkbare situatie is er nog allerminst; gevoelens van achterdocht vieren hoogtij. Toch moet de stap worden gemaakt naar één betaalde voetbalclub in Enschede. Op initiatief van de gemeente wordt de Commissie Betaald Voetbal Enschede in het leven geroepen met als onafhankelijk voorzitter Jo van Marle. In het diepste geheim vinden er gesprekken plaats en wordt er gesleuteld aan een nieuwe fusieclub. De naam FC Enschede sneuvelt tijdens de onderhandelingen, gezien het feit dat de Enschede Boys de naam teveel vindt lijken op die van SC Enschede. Bovendien moet de club een regionale uitstraling krijgen. Op 11 februari wordt besloten dat de fusieclub onder de naam FC Twente verder moet gaan. De keuze voor het nieuwe tenue levert verder geen problemen op: een rood shirt met het Twentse ros, een witte broek en rode kousen met een witte rand. Thuishaven van de club moet Stadion Het Diekman worden, dat tot dan toe nog door Sportclub wordt bespeeld. Alles op papier ligt vast; het woord is dan aan de leden van beide clubs.

Emoties laaien bij de clubs zoals verwacht hoog op bij de ledenvergaderingen. Toch zwichten beide kampen uiteindelijk voor de financiële motieven na twee loodzware vergaderingen in de nacht van dertien op veertien april 1965. En zo geven de aartsrivalen Sportclub Enschede en de Enschedese Boys het sein om in de toekomst verder te gaan als fusieclub verder te gaan onder de naam FC Twente ’65…