30-11-2017

Op initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk startte FC Twente – in samenwerking met Menzis en Enschedese amateurclubs – begin vorig seizoen met “Walking Football”. Een project waarin 60-plussers werken aan hun mentale en fysieke fitheid door middel van voetbal op wandeltempo. Het stelt hen in de gelegenheid om op een ongedwongen, sociale manier aan hun fysieke fitheid te werken. Dit alles onder de vlag van hun favoriete (amateur)club. Het gaat bij “Walking Football” dan ook niet zozeer om de uitslag van de wedstrijd, als wel om het meedoen. Meer info over het Walking Football team op www.wfte.nl

Menzis is maatschappelijk partner van FC Twente. Samen met Stichting FC Twente, scoren in de wijk zet Menzis zich in om mensen in beweging te krijgen. Jong en oud. “Walking Football” is een van die projecten. 

Foto’s: Johan Bruinsma

wft_15 wft_20 wft_23

wft_13

wft_24 wft_25 wft_26 wft_29 wft_36