08-09-2017

FC Twente en Wasserman, het kantoor van zaakwaarnemer Rob Jansen, hebben in goede harmonie een regeling getroffen ter beëindiging van de geschillen die tussen hen bestonden.

Beide partijen zijn tevreden dat zij dit dossier nu kunnen sluiten. Onderdeel van de afspraken is wel dat er op inhoud geen mededelingen worden gedaan.

FC Twente en Wasserman hadden een geschil over betalingsverplichtingen van de in het verleden gemaakte afspraken, onder andere over een consultancy-overeenkomst. Met het treffen van deze regeling is de NAI-procedure van de baan.