02-08-2017

Vanaf dit seizoen krijgen spelers van de Voetbalacademie, waar nodig, een kaart om met het openbaar vervoer te reizen. Dat betekent dat zij zelf verantwoordelijk worden voor hun vervoer en de busjes van FC Twente grotendeels uit het straatbeeld zullen verdwijnen. De huidige samenwerking met vervoerspartner Brookhuis liep op 1 augustus (gisteren) af. Met de vervoerspartner is een nieuwe kortlopende overeenkomst gesloten om de overgang naar de nieuwe situatie voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze overeenkomst houdt onder andere in dat het doordeweekse vervoer voor O13 & O14 tot de winterstop gehandhaafd blijft.    

“Deze wijziging in vervoer, die met name betrekking heeft op de O13 t/m O17, is primair gedreven door kostenbesparing”, licht Van Halst toe. “Iedereen kent de situatie van de club en we kunnen niet anders dan zeer kritisch blijven op de kosten die we maken. Hoewel het bij verschillende andere clubs ook zo is ingericht, zal het best even wennen zijn voor alle betrokkenen. Zo zal er bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij de jeugdspelers zelf.”

“We werken al jarenlang prettig samen met Brookhuis”, vervolgt Van Halst. “De chauffeurs rijden met veel trots en verantwoordelijkheidsgevoel onze jonge talenten. Hoewel daar een einde aan komt, waarderen we het zeer dat Brookhuis met ons meedenkt hoe we deze overgangsperiode voor alle betrokkenen zo goed mogelijk kunnen inrichten.”

De teams O11 en O12 blijven, zoals afgelopen seizoenen, verantwoordelijk voor hun eigen vervoer.