15-06-2017

Het college van de Gemeente Hengelo heeft de gemeenteraad voorgesteld om te investeren in de renovatie van het hoofdgebouw van het Trainingscentrum van FC Twente / FBK Stadion / Sportcenter Hengelo. Als de raad hiermee instemt gaat de eerste fase van de renovatie deze zomer al van start.

Erik Velderman: “We zijn verheugd met het vertrouwen en de steun van het college in onze club. Het toont nog eens de grote betrokkenheid van de gemeente Hengelo bij FC Twente. We zijn inmiddels ruim 15 jaar bewoner van het Trainingscentrum en in Hengelo huist een belangrijk deel van onze achterban.”

“Met dit voorstel zouden we gezamenlijk het hoofdgebouw de noodzakelijke upgrade kunnen geven”, vervolgt Velderman. “Dat is ook nodig om onze eerste selectie en de ‘bovenbouw’ van de Voetbalacademie topsportwaardige faciliteiten te kunnen bieden. We kunnen daarmee ook onze ‘Scoren in de wijk’-activiteiten een goede plek bieden. Het hoofdgebouw is een gezamenlijk eigendom van de gemeente en FC Twente. Het is nu aan de raad om tot een beslissing te komen.”

In totaal is er voor de renovatie van het hoofdgebouw ca. 934.000 euro nodig. De renovatie zou dan in twee fases plaatsvinden. In de eerste fase gaat de gemeente Hengelo 440.000 euro investeren, FC Twente heeft hiervoor 160.00o euro gebudgetteerd. De tweede fase gaat van start, zodra het resterende bedrag van 334.000 euro beschikbaar is bij FC Twente.

Met gemeente Enschede in gesprek over Diekman-terrein
“Met de gemeente Enschede – en alle andere betrokken partijen – spreken we over een verbetering van de faciliteiten voor onze onder- en middenbouw op het Diekman-terrein, daar waar veel van onze jeugdspelers ook naar de LOOT-school gaan en immers ook onze historische roots liggen”, besluit Velderman.