12-05-2017

In de online rubriek VESTE PROAT bespreekt de directie actuele zaken rondom de club. In deze editie van VESTE PROAT is het woord aan Erik Velderman en Jan van Halst. Zij kijken vooruit naar de laatste wedstrijd van het seizoen en vertellen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de situatie rondom Vak P.

Zondag staat de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma, thuis tegen FC Groningen. We sluiten daarmee een bijzonder seizoen af. Na afloop zullen we daar ook nog even kort bij stilstaan. Daarnaast nemen we na het laatste fluitsignaal in het stadion afscheid van een aantal vertrekkende spelers. Eerst is alles erop gericht om zondag een goed resultaat neer te zetten tegen FC Groningen.

Home Vak P blijft dicht 
Zondag blijft het home van Vak P in ieder geval dicht. Zoveel is vanmiddag duidelijk geworden na de uitspraak van de kortgedingrechter. Daarmee is de bestuursrechtelijke beslissing van de gemeente Enschede vooralsnog een feit. Wij hebben deze mogelijke uitkomst van te voren besproken met het bestuur van Vak P en zijn het erover eens dat het verstandig is de huurovereenkomst te beëindigen. Wij zijn dus voornemens dat te doen. Dat is mede in het belang van Vak P zelf, want op termijn zou de vereniging met een gesloten home niet meer aan haar huurverplichtingen kunnen voldoen. Ons is er veel aan gelegen om met het bestuur van Vak P in goed overleg te blijven. Uiteindelijk gaat het erom dat we naar de toekomst  toe – met alle betrokken partijen – de juiste stappen zetten.

Waarom stond FC Twente ‘buitenspel’ op 6 april
Om te beginnen: FC Twente wil haar supporters een gastvrij en veilig stadion bieden. Dat is het uitgangspunt. Als mensen zich in het stadion niet aan de huisregels houden, kan dat niet zonder consequenties blijven. Laat heel helder zijn: wij willen geen criminele handelingen in ons stadion. Daarin trekken we samen op met onze veiligheidspartners:  politie, openbaar ministerie en gemeente. Daar waar dat wordt vastgesteld treden we gezamenlijk op. Echter, bij een ‘opschalingsscenario’ waarvan op 6 april bij de politie-inval sprake was, staat FC Twente buiten spel. De bevoegde autoriteiten zijn dan aan zet. Wij werden kort voor de inval op de hoogte gebracht. Die inval en de gevolgen ervan hebben op iedereen veel indruk gemaakt. We vinden het erg vervelend wat er is gebeurd. Natuurlijk zijn er emoties en vragen, ook bij ons, maar wij hebben van meet af aan gezegd: laat eerst alle feiten helder worden, voordat we conclusies trekken.

Meewerken aan verbetering procedures
Feit is nu dat er een uitspraak ligt van een bestuursrechter, dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt en dat er ook nog civiele rechtelijke aspecten spelen zoals bijvoorbeeld rondom huur/verhuur. Wij willen ons op dit moment niet mengen in het proces van politie, OM en gemeente. Naar de toekomst toe willen wij natuurlijk graag meewerken aan verbetering van procedures als dat uit evaluatie nodig zou blijken. Zoals bekend heeft de gemeente Enschede aangegeven te willen komen tot een onderzoeksopzet. Wij hebben de onderzoekers begin deze week ontvangen, een constructief gesprek met hen gehad en onze positie nader toegelicht.

Periode van financieel en sportief herstel
Hoe complex de situatie nu ook is, we kijken vooral naar de toekomst. Daarbij zullen we in constructief gesprek blijven met alle partijen. FC Twente is bezig met een periode van financieel en sportief herstel, zoals we dat ook kenbaar hebben gemaakt in onze beleidsvisie 2020. Dat vraagt veel van onze organisatie en het geeft dan echt goede moed dat er nu al zoveel seizoenkaarten zijn verkocht. Het nieuwe shirt voor komend seizoen is enthousiast ontvangen. Zondag speelt het team al in dat tenue. Kortom, de blik staat nadrukkelijk richting komend seizoen, richting de toekomst.

Nu op naar zondag en winnen van FC Groningen.

Tot zondag!

Jan van Halst & Erik Velderman