30-01-2013

“Gedisciplineerd financieel beleid FC Twente niet beloond door KNVB”

In het seizoen 2011/2012 behaalde FC Twente voor het 8e jaar op rij winst. Een unieke prestatie in het Nederlandse en Europese voetbal. De omzet was € 48 miljoen en de winst bedroeg €1 miljoen. Het resultaat in 2011/2012 is daarbij ook nog eens negatief beïnvloed door een incidentele bijzondere last van € 1,5 miljoen voor de crisisheffing ter verbetering van de overheidsfinanciën, een maatregel die het betaald voetbal in Nederland hard treft.

Ondanks deze goede cijfers en het ineens nemen van de crisisheffing is FC Twente ingedeeld in categorie 2 van het licentiesysteem van de KNVB.

Voorzitter Joop Munsterman: “FC Twente is zo gezond als een vis. Helaas wordt opnieuw duidelijk dat de huidige systematiek van de KNVB niet alles zegt over de werkelijk financiële gezondheid van een club, in dit geval FC Twente. Reeds in augustus 2010 maakten wij hier om andere redenen al melding van.”

“Het huidige licentiesysteem voldoet ons inziens niet geheel en kan bij een rigide toepassing clubs in een te positief, maar ook in een te negatief daglicht stellen. In een te positief daglicht, omdat bijvoorbeeld via kortstondige financiële stortingen vóór balansdatum de liquiditeitspositie oneigenlijk positief wordt beïnvloed cq. wordt beoordeeld. In een te negatief daglicht, zoals in dit geval bij FC Twente, omdat een transferbedrag van ettelijke miljoenen een paar dagen na balansdatum binnenkomt en de liquiditeit en daarmee de score zeer tijdelijk negatief wordt beïnvloed cq. wordt beoordeeld. FC Twente wordt in dit geval door deze rigide toepassing van regels, die niets zeggen over de totale financiële positie van een club, niet beloond voor haar beleid. Dit dient gevoegd te worden bij het ineens nemen van de crisisheffing van € 1,5 miljoen. Dit was geen verplichting. Echter in lijn met het conservatieve beleid van FC Twente is ervoor gekozen deze last ineens te nemen ten laste van het resultaat 2011/2012. Dit voorzichtige financiële beleid nu wordt binnen de huidige systematiek afgestraft . Zowel resultaat als vermogen wordt namelijk € 1,2 miljoen negatief beïnvloed en daarmee de score voor de categoriebeoordeling met -12 punten (8 punten op solvabiliteit en 4 punten op het negatieve resultaat).”

Munsterman vervolgt : “De KNVB erkent overigens dat de huidige systematiek niet volledig meer voldoet cq. heeft voldaan en heeft dan ook het project ‘Licentiesysteem 3.0’ aangekondigd om de financiële positie van de clubs beter te beoordelen en dergelijke ongewenste situaties uit te sluiten.”

Zoals vermeld heeft FC Twente de afgelopen acht boekjaren telkens een plus geschreven, dit getuigt van een gedisciplineerd financieel beleid. Munsterman: “Uitgangspunt in dit beleid vormt een begroot bedrijfsresultaat van nihil, waarbij gerealiseerde transferopbrengsten (in de afgelopen jaren significante bedragen) incidenteel worden gebruikt om het voetbalbedrijf te versterken dan wel de infrastructuur te verbeteren. Uiteindelijke doel is een positief netto-resultaat. Voor de komende jaren tracht FC Twente dit beleid te continueren waarbij de club haar ogen niet sluit voor de realiteit van de economische crisis. Munsterman: “FC Twente zal als totale organisatie een extra grote inspanning moeten leveren om het huidige omzet- en resultatenniveau vast te houden. Na jaren van omzetgroei zullen we als FC Twente helaas een pas op de plaats moeten maken en intern zal de focus liggen op kostenbeheersing. Extern zullen we nadrukkelijk moeten kijken naar gebieden waar nog omzet groei mogelijk is.”

In het overzicht hieronder is te zien dat FC Twente de afgelopen jaren een positief resultaat heeft gerealiseerd, haar omzet heeft zien stijgen en het eigen vermogen heeft versterkt.

 

Voor de jaarrekening 2011/2012 klik hier.